Rozvoj osobnosti

"Buďto za svůj život převezmete zodpovědnost a nebo budete celý život poslouchat jen rozkazy"

Robert T. Kiyosaki

Hovory s Bohem II
Autor: Neale Donald Walsch
06.06.2013
Ukázka z knihy Neale Donald Walsche "Hovory s Bohem II"

Hovory s BohemMilujte, milujte, milujte všechno, po čem toužíte - neboť vaše láska to k vám všechno bude přitahovat.
Tyto touhy jsou podstatou vašeho života. Milujete-li je, milujete život.

Prohlásíte-li, že je máte, prohlašujete, že chcete všechno dobré, co vám život může nabídnout.


Proto si zvolte sex - věnujte se mu, jak jen můžete ! Snažte se získat moc- tak velkou moc, jakou si umíte představit. Snažte se získat slávu - veškerou slávu, jakou můžete získat. Snažte se dosáhnout úspěchu - tak velkého úspěchu, jakého můžete dosáhnout. A snažte se vítězit - jak jen jste schopni…

Sexem však nenahrazujte lásku, ale sexuálním stykem ji oslavujte. Nesnažte se získat moc nad druhými, ale moc s druhými. Nesnažte se získat slávu samoúčelně, ale pouze jako prostředku k vyššímu cíli. A nesnažte se dosáhnout úspěchu na úkor druhých, ale pouze jako nástroje, kterým můžete druhým pomáhat. Nesnažte se vítězit za každou cenu, snažte se vítězit tak, aby to neškodilo druhým a aby jim to přinášelo užitek.

A tak se nechte obdivovat - ale dívejte se na druhé jako na lidi, které také můžete obdivovat, a také to dělejte.

Snažte se být lepšími - ale ne lepšími než druzí; spíš lepšími, než jste byli doposud sami.

Snažte se získat víc, ale jen proto, abyste mohli víc dávat.

A snažte se poznávat - abyste své vědomosti mohli sdílet s druhými.


zpět
Sdílet: